top of page
70c788d3-8788-4e06-84b6-b5951d435e27.jpg

LAATSTE NIEUWS

Wij stellen aan u voor... Harrie Meier


Vanaf deze maand stellen wij u elke maand een vrijwilliger voor die zich met toewijding inzet voor Dorpsbelangen Ten Boer. Ontdek hun beweegredenen en waarom zij juist voor Dorpsbelangen hebben gekozen. Deze maand delen we het inspirerende verhaal van onze penningmeester, Harrie Meier.


Het was plm. mei 2005 toen de vereniging Volksvermaken Ten Boer werd omgezet in een Vereniging Dorpsbelangen Ten Boer en mij werd gevraagd om als penningmeester in het bestuur te gaan zitten. Ik heb toen niet getwijfeld omdat ik wel het belang zag in een dorpsvereniging. Vanuit mijn werk als wijkagent, voelde ik mij erg verbonden met het dorpse gebeuren. Leefbaarheid is belangrijk voor het dorp.


In de loop der jaren is onze vereniging veelzijdig geworden met inmiddels vier commissies! Uiteraard is het organiseren van activiteiten een belangrijk onderdeel gebleven, maar het werkterrein is veel breder geworden. Naast de contacten met gemeente en andere organisaties is ook de functie van penningmeester veel omvangrijker geworden. Het initiëren van diverse projecten en het betrekken van fondsen die deze financieel willen ondersteunen, geeft veel voldoening, maar kost uiteraard ook veel tijd. Sinds de gemeentelijke herindeling worden wij goed ondersteund door het Gebiedsteam Ten Boer en is de samenwerking met het Wij team een goede zaak. Maar dat geldt ook voor de contacten met Ondernemend Ten Boer, Coöperatie Woldwijk, Staatsbosbeheer en ECTB (en nog veel meer).


Momenteel hebben we enthousiaste en betrokken bestuurs- en commissieleden, die onze vereniging (en dus de activiteiten) draaiende houden, naast nog de ad hoc vrijwilligers die af en toe bijspringen! En word je enthousiast door nieuwe ideeën.


De laatste tijd is het aantal leden gegroeid naar 400, waar we erg blij mee zijn. Maar….het zou voor een dorp als Ten Boer nog beter kunnen ! Willen we samen de leefbaarheid bevorderen, dan zijn vrijwilligers en betrokken dorpsgenoten onmisbaar voor het dorp. Ga naar de site www.dorpsbelangentenboer.nl en word lid !

141 weergaven

Comments


bottom of page