top of page
Image by Markus Winkler

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail op bestuurdbtb@gmail.com 
 

Toepassing privacyverklaring Deze privacyverklaring is geldig voor iedereen die persoonsgegevens achterlaat bij de Vereniging. Deze verklaring is dus niet alleen toepassing op de leden van de Vereniging, maar ook voor vrijwilligers, deelnemers en andere personen die om welke reden dan ook persoonsgegevens achterlaten bij de Vereniging. 
 

Verzamelde persoonsgegevens De Vereniging Dorpsbelangen Ten Boer kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dorpsbelangen Ten Boer, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dorpsbelangen Ten Boer verstrekt. Dorpsbelangen Ten Boer kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

• Uw voor- en achternaam 

• Uw adresgegevens 

• Uw telefoonnummer 

• Uw e-mailadres 

• Uw bankrekeningnummer 
 

Vrijwilligers De Vereniging draait op vrijwilligerswerk, dit betekent ook dat er veel contact is tussen de Vereniging en de leden van de vereniging enerzijds en de vrijwilligers anderzijds. Het is in het belang van de vereniging dat dit contact zo soepel mogelijk verloopt. Daarom is er voor vrijwilligers een aanvullende privacyverklaring. Meer informatie hierover vindt u in het gedeelte: Privacy Verklaring voor Vrijwilligers. 
 

Waarom Dorpsbelangen Ten Boer gegevens nodig heeft Dorpsbelangen Ten Boer verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen benaderen, indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Dorpsbelangen Ten Boer uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, zoals een financiële dienstverlening (subsidie/contributie). 

 

Door gebruik te maken van de website van Dorpsbelangen Ten Boer en/of onze nieuwsbrief en/of uw lidmaatschap van de vereniging, geeft u aan het privacy beleid te accepteren. 
 

Verslagen, publicaties en beeldmateriaal De Vereniging acht het nodig om zich zelf in de kijker te zetten. Daarvoor heeft de vereniging een aantal middelen, hieronder vallen ook verslagen en beeldmateriaal. Ieder lid van de Vereniging, vrijwilliger en iedere deelnemer van een door de vereniging georganiseerde activiteit heeft kans om in de verslaggeving, publicaties opgenomen te worden of te worden vastgelegd op beeld. 
 

Verslagen en publicaties De Vereniging kan op diverse momenten, met uiteenlopende doeleinden publicaties en verslagen naar buiten brengen waarin vooruit of terug- wordt geblikt op een evenement. De mogelijkheid bestaat dat hierin persoonsgegevens van leden, vrijwilligers of deelnemers verwerkt worden. Denk hierbij aan een verslag van de Algemene Ledenvergadering, waarin namen van aanwezigen genoteerd kunnen worden. De Vereniging publiceert deze informatie en verslagen over activiteiten op haar eigen website en deze kunnen vervolgens gedeeld worden via sociale media. Dat betekent dus dat de kans aanwezig is dat deze informatie in de krant, op nieuwssites en eventueel op radio en televisie kunnen verschijnen. De Vereniging acht het niet nodig om hiervoor de toestemming van de leden en deelnemers te krijgen. De Vereniging beroept zich namelijk op een gerechtvaardigd belang. In dit geval beroept de Vereniging zich op artikel 7 van de Nederlandse Grondwet en artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waaronder de persvrijheid valt. 
 

Beeldmateriaal De Vereniging kan bij activiteiten een fotograaf regelen die de activiteiten van de Vereniging vast legt. Hierbij kunnen individuele leden, vrijwilligers en deelnemers herkenbaar in beeld komen, ook toeschouwers kunnen op beeld worden vastgelegd. De Vereniging kan deze vervolgens gebruiken in het kader van promotie van de vereniging en persvrijheid. De vereniging kan helaas niet op voorhand een selectie maken waardoor u op voorhand kunt aangeven dat u niet wil dat er beeldmateriaal gemaakt en gedeeld kan worden. De vereniging zal geen beeldmateriaal delen die schadelijk kunnen zijn voor de leden van de Vereniging, vrijwilligers, deelnemers of toeschouwers van een door de Vereniging georganiseerde activiteit. Foto’s kunnen ook gedeeld worden met de traditionele - en digitale media. 

Mocht er onverwachts beeldmateriaal naar buiten komen waarvan u liever heeft dat deze niet langer gedeeld wordt, dan kunt u contact opnemen met het bestuur via bestuurdbtb@gmail.com of (indien mogelijk) op de desbetreffende foto/film reageren. 

 

Hoe lang Dorpsbelangen Ten Boer gegevens bewaart Dorpsbelangen Ten Boer bewaart uw persoonsgegevens van leden, of deelnemers niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens van leden worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst meer met u bestaat (beëindiging lidmaatschap). 
 

Bewaartermijn Publicaties, verslagen en beeldmateriaal kunnen tot in den eeuwigheid bewaard worden voor historische doeleinden. Het is niet mogelijk om een verzoek in te dienen om uit het archief geschrapt te worden. 
 

Delen met anderen Dorpsbelangen Ten Boer verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 

In kaart brengen Websitebezoek - Google Analytics Op de website van Dorpsbelangen Ten Boer kunt u de actuele informatie vinden over gegevensverwerking in relatie tot Google Analytics, Cookiebeleid en Cookie-instellingen. 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bestuurdbtb@gmail.com. Dorpsbelangen Ten Boer zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 
 

Beveiligen Dorpsbelangen Ten Boer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dorpsbelangen Ten Boer maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 
 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dorpsbelangen Ten Boer verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Dorpsbelangen Ten Boer op via bestuurdbtb@gmail.com

 

Links naar andere websites www.dorpsbelangentenboer.nl is een website van de Vereniging Dorpsbelangen Ten Boer . De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 
 

Wijziging van het privacy beleid De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. 
 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Dorpsbelangen Ten Boer is als volgt te bereiken: Via het contactformulier op de website www.dorpsbelangentenboer.nl Per e-mail op info@dorpsbelangentenboer.nl
Postadres: Stafpad 14, 9791 BR Ten Boer. 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 40023712 

 

Privacyverklaring vrijwilligers 

Vrijwilliger van de Vereniging Iedereen die zich inzet voor de vereniging is een vrijwilliger van de Vereniging. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen het eenmalig helpen van de vereniging of een structurele functie. 
 

Verzamelde persoonsgegevens De gegevens die de vereniging van u verzameld zijn niet anders dan de gegevens die de Vereniging van de leden verzameld. Toch kunnen deze gegevens op een andere manier worden verwerkt of worden gedeeld. Als u al lid bent van de vereniging en u op vrijwillige basis de vereniging wilt helpen, dan kan de vereniging uw gegevens die u met de Vereniging in een eerder stadium heeft gedeeld overnemen. Wanneer u niet als lid verbonden bent aan de Vereniging, maar wel een vrijwilligersfunctie bekleed zal de vereniging bepaalde gegevens aan u vragen en over u verwerken, Dorpsbelangen Ten Boer kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

• Uw voor- en achternaam 

• Uw adresgegevens 

• Uw telefoonnummer 

• Uw e-mailadres 

• Uw bankrekeningnummer 
 

Zichtbaarheid van persoonsgegevens van vrijwilligers Bij bepaalde vrijwilligersfuncties gaat de Vereniging er vanuit dat er een bepaalde noodzaak is dat persoonsgegevens publiekelijk worden gedeeld. Hierbij kunt u denken aan het delen van naam en contactgegevens, dit geldt voor: bestuursleden, commissieleden en vrijwilligers. Indien het noodzakelijk is voor leden of anderen om in contact te kunnen komen, worden uw gegevens verstrekt. Van te voren zullen de betreffende vrijwilligers om toestemming worden gevraagd. 
 

Van functies waarbij deze noodzaak niet aanwezig is, zullen deze gegevens niet publiekelijk worden gedeeld. Ook zijn bepaalde gegevens zoals bankrekeningnummer of adres niet noodzakelijk om publiekelijk te delen. Wel kunnen de contactgegevens intern worden gedeeld zodat vrijwilligersfuncties kunnen worden uitgevoerd en de Vereniging activiteiten kan blijven organiseren. 
 

Bewaren van persoonsgegevens van vrijwilligers De vereniging kan gegevens voor vrijwilligers tot vijf jaar bewaren. Dit geld vanaf het laatste moment waarop contact is geweest tussen de Vereniging en Vrijwilliger. Ze kunnen door de Vereniging worden gebruikt om de vrijwilliger te vragen om te helpen bij andere activiteiten of om navraag te doen over de organisatie van activiteiten in voorgaande jaren. U heeft het recht om bij de Vereniging aan te geven dat uw gegevens eerder verwijderd worden. 


 

Informatie over gegevensverwerking in relatie tot Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland is gevestigd, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd. 

 

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op het gebruikte apparaat opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

 

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres doordat dit wordt ingekort en voorkomt dat het rechtstreeks aan een persoon kan worden gerelateerd. Door deze extensie wordt het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

 

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de informatie die beschikbaar komt gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen, en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan de exploitant van de website te leveren (art. 6, par. 1, lit. f AVG). Het gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking is gelegen in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud.

 

Google is gecertificeerd volgens het zog. Privacy Shield (lijst hier invoeren) en waarborgt op basis hiervan een adequaat gegevensbeschermingsniveau. De verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens, bijv. gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden een keer per maand automatisch verwijderd.

 

De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen wanneer de websitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. De gebruiker kan bovendien te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens. De betreffende browser-plugin kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt. 

 

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en gegevensbescherming is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics resp. onder Overzicht Google Analytics.

f75ad6dc-e0d9-47bf-9c67-5b7b7f8564b8.jpg
bottom of page