top of page
IMG_4111.JPG

Vereniging voor Dorpsbelangen Ten Boer (DBTB)

De vereniging heeft ten doel:

  • het bevorderen van het welzijn en het behartigen van de belangen van de inwoners van het dorp Ten Boer;

  • het verschaffen aan de leden en aan anderen van een verantwoorde ontspanning en het nemen van alle maatregelen, die hiertoe dienstig kunnen zijn in de ruimste zin.

De vereniging probeert dit te bereiken door:

  • het optreden als overlegorgaan met de gemeentelijke overheid en andere overheden bij problemen van algemene aard betreffende het dorp Ten Boer;

  • het organiseren van bepaalde activiteiten voor haar leden en eventuele andere activiteiten door de ActiviteitenCommissie, waarbij het welzijn van Ten Boer wordt bevorderd in de ruimste zin van het woord.

IMG_1689.JPG

LID WORDEN

De vereniging van dorpsbelangen Ten Boer wil zich inzetten voor de inwoners van het dorp Ten Boer. Dit kan op allerlei gebied. U kunt Dorpsbelangen zien als een buurtvereniging voor het hele dorp, als een vertegenwoordiging van de inwoners van Ten Boer. In de statuten van de vereniging worden belangenbehartiging en organiseren van activiteiten met name genoemd.

Uw (financiële) steun is daarbij van harte welkom. Uw betrokkenheid wordt dan ook bijzonder gewaardeerd: Meld U aan als lid!


Een lid van de Vereniging Dorpsbelangen Ten Boer krijgt bij deelname aan bepaalde activiteiten, georganiseerd door Dorpsbelangen Ten Boer, korting.

Dit wordt vooraf aangegeven bij de aankondiging, dan wel bij de opgave aan de activiteit.

Het lidmaatschap kost per jaar via automatische incasso € 12,50.

lutjefest-31.jpg

WORD VERKEERS REGELAAR

In het dorp Ten Boer worden evenementen georganiseerd, waarbij de inzet van verkeersregelaars een voorwaarde kan zijn in de vergunning, die door de gemeente wordt afgegeven. Daarvoor zijn vrijwilligers nodig.

Voordat je als verkeersregelaar kunt optreden, dien je een instructie te volgen, waaraan een examen is verbonden (e-learning). Slaag je voor dit examen, dan mag je als verkeersregelaar ingezet worden.
Het examen is vrij eenvoudig. Zie voor info www.verkeersregelaarsexamen.nl 

IMG_1677.JPG
Lid of vrijwilliger worden? Aanmelden kan hier!

Bedankt voor je aanmelding!

*Het lidmaatschap kost per jaar via automatische incasso € 12,50.
aanmelden
bottom of page